Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

START PAGINA - PAGE D'ACCUEIL LESSEN - LEÇONS DANSVLOER-ETIQUETTE LES-ETIQUETTE DANSTERMEN ENKELE VAN ONZE FOTO'S-QUELQUES DE NOS PHOTOS CONTACT - CONTACTER GASTENBOEK - LIVRE D'OR SPONSORS LINKS - LIENS PRIVACY VERKLARING - PRIVACY DECLARATION LEDEN - MEMBRES Algemene INFORMATIE - INFORMATION générales KALENDER DEMO'S EN EVENEMENTEN FOTO'S - PHOTOS DANSLIJST PER LES - LISTE DE DANSE PAR COURS 1. DANSEN van Fred- DANSE de Fred 2. DANSEN van Fred - DANSE de Fred 3. DANSEN van Alain - DANSES de Alain KLEDING ETIQUETTE- DESCRIPTION TAHTANKA OUTFIT BOUTIQUE TAHTANKA TAHTANKA FUN PAGE 

Algemene INFORMATIE - INFORMATION générales

NEEM EEN KIJKJE IN ONZE BOUTIQUE...KLIK HIERREGARDEZ DANS NOTRE BOUTIQUE...CLIQUEZ ICI

InschrijvingsformulierBlad persoonlijke gegevensFormulaire d'inscription

Inlichting-voorwaarden-reglement lidjaar 2019Information-conditions- règles de procédure 2019

Betalingen kunnen gebeuren op volgend rekening nummer op naam van Ingrid Van Houdt - Alain Hoste:BE 52 0635 0252 5309Vergeet niet je volledige naam en reden van betaling te vermelden!!!Paiements peuvent être faits au numéro de compte suivant au nom de Ingrid Van Houdt-Alain Hoste :BE 52 0635 0252 5309N'oubliez pas d'inclure votre nom complet et la raison pour le paiement.!!!

2015

Datum nog te bepalen!!!

Date à déterminer !!!

?-?-2019 TOT EN MET ?-?-2019

1-6-2015 au 30-6-2015

1-6-2015 t.e.m.30-6-2015

De "Meulenbempt is gesloten tijdens de zomervakantie van 18/7 tot en met 31/7. Voor deze periode zullen we voor een andere locatie zorgen. Dit laten we zo snel mogelijk weten.

De "Meulenbempt" is gesloten tijdens de zomervakantie van 18/7 tot en met 31/7.De vervanglessen van 21/7, 23/7, 28/7 en 30/7 gaan door in:"Flash Back Club", Henri Torleylaan, 62 te 1654 Huizingen van 19u30 tot 22u30 zoals gewoonlijk.

1-12-2019 TOT EN MET 31-12-2019

1-12-2019 AU 31-12-2019

Le "Meulen Bempt" est fermé pendant les vacances d'été de 18/7-31/7. Pendant cette période, nous fournirons un endroit différent. Nous vous informons dès que possible.

Le "Meulenbempt" est fermé pendant les vacances d'été de 18/7 jusqu'à et y compris le 31/7Les cours du 21/7, 23/7, 28/7 et 30/7 sont détenus dans:""Flash Back Club", Henri Torleylaan, 62 te 1654 Huizingen de 19h30 jusqu'à 22h30 comme d'habitude.

!!! 2/7 = GEEN LES - PAS DE COUR.!!! !!! AUGUSTUS - AOÛT: PAS DE COURS !!!

2019

2019

Hoe verlopen de lessen in 2017?

Les wordt gegeven door Paoline Rongé

?-?-2019 TOT EN MET ?-?-2019

Vakantie regeling zie KALENDER